[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

MultimediatangenterI Woody/Gnome2.2 finns det möjlighet att konfigurera "multimedia"-tangenter. Nu har jag gjort detta med framgång via menyvalet "Program/Skrivbordsinställningar/Multimediatangenter". Allt fungerar som det skall, men inställningarna "försvinner" vid utloggning och aktiveras inte igen om inte programmet "multimediatangenter" startas på nytt.

Det räcker med att programmet startas för att alla mina redan konfigurerade tangenter skall vara aktiverade igen. Konfiguratinen är alltså lagrad.

Känner  någon igen detta?

/Anders WReply to: