[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: MultimediatangenterOn Monday 15 September 2003 22:38, Anders Wallenquist 
<anders.wallenquist@kreawit.se> wrote:
> I Woody/Gnome2.2 finns det möjlighet att konfigurera
> "multimedia"-tangenter. Nu har jag gjort detta med framgång via
> menyvalet "Program/Skrivbordsinställningar/Multimediatangenter". Allt
> fungerar som det skall, men inställningarna "försvinner" vid utloggning
> och aktiveras inte igen om inte programmet "multimediatangenter" startas
> på nytt.
>
> Det räcker med att programmet startas för att alla mina redan
> konfigurerade tangenter skall vara aktiverade igen. Konfiguratinen är
> alltså lagrad.
>
> Känner  någon igen detta?

Är det programmet Acme det gäller? Se till att programmet startas med Gnome så 
är problemet ur världen, eller?

*/ Christoffer Sawicki <qerub@home.se>Reply to: