[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sudo> Hej!
>
> Jag sitter och försöker att få sudo att lira som jag vill (jag vet inte om
det är tänkt på det viset).
>
> Jag har ett script som måste köras som root, men jag vill inte att
användaren som ska köra scriptet ska root pass.
> Så jag vill att när anv kör scriptet ska den automatiskt få uid 0 och gid
0.
>
> ---sudoers---
> root  ALL=(ALL) ALL
> User_Alias   TESTER = telorb
> Runas_Alias   OP =root
> Host_Alias   LOCALHOST = localhost
> Cmnd_Alias   KICKSTART = /opt/OS/HWInfo/check_mac
> Defaults:telorb !authenticate
> %tester LOCALHOST =(OP)/opt/OS/HWInfo/check_mac
> ---/sudoers----
>
> Som sagt så är det scriptet /opt/OS/HWInfo/check_mac som måste gå som
root.
> Jag vill juh i princip att den su'ar till root och sen kör scriptet som
root och sen hoppar ut..
>
> Något tipps?
>

Ser ut att funka, fast jag tycker det känns osäkert att låta användare få
köra script som root.
Testade själv med ett simpelt script fick dock byta ut localhost mot
maskinens hostname.

/Sebastian


Reply to: