[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sudolasse wrote:

Hej!

Jag sitter och försöker att få sudo att lira som jag vill (jag vet inte om det är tänkt på det viset).

Jag har ett script som måste köras som root, men jag vill inte att användaren som ska köra scriptet ska root pass.
Så jag vill att när anv kör scriptet ska den automatiskt få uid 0 och gid 0.

---sudoers---
root  ALL=(ALL) ALL
User_Alias   TESTER = telorb
Runas_Alias   OP =root
Host_Alias   LOCALHOST = localhost
Cmnd_Alias   KICKSTART = /opt/OS/HWInfo/check_mac
Defaults:telorb !authenticate
%tester LOCALHOST =(OP)/opt/OS/HWInfo/check_mac
---/sudoers----

Som sagt så är det scriptet /opt/OS/HWInfo/check_mac som måste gå som root.
Jag vill juh i princip att den su'ar till root och sen kör scriptet som root och sen hoppar ut..

Något tipps?

Min sudoers-fil ser ut så här i strippat utförande (iofs Solaris men det ska vara skit samma):
# Host alias specification

# User alias specification
martin  goofy = NOPASSWD: /usr/bin/pkg-get
martin  goofy = NOPASSWD: /usr/sbin/pkgadd
martin  goofy = NOPASSWD: /usr/sbin/pkgrm
# Cmnd alias specification

# User privilege specification
root  ALL=(ALL) ALL

Hälsningar MartinReply to: