[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: sudoSkall nog stå 

% använda bara om det är en grupp i /etc/group filen har jag för mig.

Avänd sedan Cmnd_Alias KICKSTART som du startat ovanför.

finns ett antal exempel i 
man sudoers

TESTER LOCALHOST =(OP): KICKSTART

Mvh Magnus Wiklander.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: lasse [mailto:lasse.lindgren@home.se]
Skickat: den 16 september 2003 08:40
Till: debian-user-swedish@lists.debian.org
Kopia: debian-user-swedish@lists.debian.org
Ämne: Re: sudo


Problemet för mig att scriptet körs fortfanade av telorb och inte root.


On Mon, 15 Sep 2003 22:59:40 +0200
"Sebastian Haglund" <bosen@home.se> wrote:

> > Hej!
> >
> > Jag sitter och försöker att få sudo att lira som jag vill (jag vet inte om
> det är tänkt på det viset).
> >
> > Jag har ett script som måste köras som root, men jag vill inte att
> användaren som ska köra scriptet ska root pass.
> > Så jag vill att när anv kör scriptet ska den automatiskt få uid 0 och gid
> 0.
> >
> > ---sudoers---
> > root  ALL=(ALL) ALL
> > User_Alias   TESTER = telorb
> > Runas_Alias   OP =root
> > Host_Alias   LOCALHOST = localhost
> > Cmnd_Alias   KICKSTART = /opt/OS/HWInfo/check_mac
> > Defaults:telorb !authenticate
> > %tester LOCALHOST =(OP)/opt/OS/HWInfo/check_mac
> > ---/sudoers----
> >
> > Som sagt så är det scriptet /opt/OS/HWInfo/check_mac som måste gå som
> root.
> > Jag vill juh i princip att den su'ar till root och sen kör scriptet som
> root och sen hoppar ut..
> >
> > Något tipps?
> >
> 
> Ser ut att funka, fast jag tycker det känns osäkert att låta användare få
> köra script som root.
> Testade själv med ett simpelt script fick dock byta ut localhost mot
> maskinens hostname.
> 
> /Sebastian
> 
> 
> 
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> 


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: