[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Mid konverteringHej!

Är det någon här som känner till ett linuxprogram
som klarar av att konvertera .mid filer till ett
annat format(wav, mod, mp3 osv)?


--

Björn Johansson "Debian rocks!!"
Reply to: