[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mid konverteringDen 2003.06.27 23:26 skrev Bj?rn Johansson:
Är det någon här som känner till ett linuxprogram som klarar av att konvertera .mid filer till ett annat format(wav, mod, mp3 osv)?

Prova med timidity.

--
                 Niklas

Attachment: pgpeBpQ5yJSW0.pgp
Description: PGP signature


Reply to: