[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mid konverteringOn Fri, 27 Jun 2003 22:26:55 +0100 Björn Johansson <khelben@telia.com> wrote:

> 
> Hej!
> 
> Är det någon här som känner till ett linuxprogram
> som klarar av att konvertera .mid filer till ett
> annat format(wav, mod, mp3 osv)?
> 

 Använd timidity för att konvertera MIDI till RIFF WAVE och använd sedan sox för att konvertera till valfritt annat ljudformat. 


-- 

 mattias östergren | /"\
  compsci student  | \ / ASCII Ribbon Campaign
  gävle, sweden  | X   No HTML in e-mail
 http://spikboll.net | / \
 Reply to: