[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: .bash_profileOn Thu, 26 Jun 2003, Roha wrote:

> Varför körs inte ~/.bash_profile eller .xsession när jag loggar in 
> mha kdm? Jag har tidigare aldrig använt xdm/gdm/kdm.

Hur det är med kde vet jag inte. Men är det bash-specifikt kan 
du ju alltid stoppa det du har i ~/.bash_profile i ~/.bashrc istället. 
Den sistnämnda filen läses av non-login-shell till skillnad från 
~/.bash_profile.

-- 
Fredrik JonsonReply to: