[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: .bash_profileOn Sat, 28 Jun 2003 [01:11],
  Fredrik Jonson (pt97fjo@student.bth.se) wrote:

> On Thu, 26 Jun 2003, Roha wrote:
> 
> > Varför körs inte ~/.bash_profile eller .xsession när jag loggar in 
> > mha kdm? Jag har tidigare aldrig använt xdm/gdm/kdm.
> 
> Hur det är med kde vet jag inte. Men är det bash-specifikt kan 
> du ju alltid stoppa det du har i ~/.bash_profile i ~/.bashrc istället. 
> Den sistnämnda filen läses av non-login-shell till skillnad från 
> ~/.bash_profile.

Enklast är ju att alltid använda sig av en av filerna, och sedan sourca
fram den andra.

Från min .bash_profile

if [ -f ~/.bashrc ]; then
  source ~/.bashrc
fi


/d

-- 
... david röhr       |   o_
.. unix systems consultant | o/ /\  Solaris, AIX, HP-UX
. qbranch system management | /|_, \\  and GNU/Linux Certified.
    www.qbranch.se    /          
               `Reply to: