[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: att svara listanOn Thu, Jun 12, 2003 at 02:45:45PM +0200, Mikael Hedin wrote:
> Marcus Rejås <marcus@rejas.se> writes:
> 
> > On Wed, Jun 11, 2003 at 09:06:05PM +0200, Thomas wrote:
> > Så har vi det alla. Det är får att listservern inte sätter Reply-To till
> > listans adress. Detta har diskuteras förr på denna och andra listor som
> > har samma funktion. Detta är "rätt" sätt att göra det på.
> 
> Tycker några.  Ett problem är då att den som vill svara privat till
> avsändaren inte kan göra det, varken med "reply" eller "reply to
> all".  

Jag sade varken du eller bä. Om det uppfattades som om jag tog ställning
för Reply-to så uppfattades jag fel.

> Jag tycker att man skall lära sitt mailprogram att göra "list reply".
> Om inte det går, gör en "reply to all" och ta bort privata adresser.
> Det är IMO bara elaka listor som försöker lära folk vart de skall
> skicka sina mail (med Reply-to), det skall man få bestämma själv.

Jag håller med!

> /Micce

Micce, Ses vi i kväll?

  /MarcusReply to: