[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: att svara listanOn Wed, Jun 11, 2003 at 09:06:05PM +0200, Thomas wrote:
> Hej

Hej!

> använder pine..och undrar övern en bagatell, om jag får brev från listan
> och skall besvara den får jag alltid som mottagare den person som avsände
> mailet och inte själva "listan" - vet någon vad det beror på?

Så har vi det alla. Det är får att listservern inte sätter Reply-To till
listans adress. Detta har diskuteras förr på denna och andra listor som
har samma funktion. Detta är "rätt" sätt att göra det på.

Jag använder mutt där kan man lära sin klient att det är en maillista.
Kanske kan pine något liknande?

  /MarcusReply to: