[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: att svara listanMarcus Rejås <marcus@rejas.se> writes:

> On Wed, Jun 11, 2003 at 09:06:05PM +0200, Thomas wrote:
> Så har vi det alla. Det är får att listservern inte sätter Reply-To till
> listans adress. Detta har diskuteras förr på denna och andra listor som
> har samma funktion. Detta är "rätt" sätt att göra det på.

Tycker några.  Ett problem är då att den som vill svara privat till
avsändaren inte kan göra det, varken med "reply" eller "reply to
all".  

Jag tycker att man skall lära sitt mailprogram att göra "list reply".
Om inte det går, gör en "reply to all" och ta bort privata adresser.
Det är IMO bara elaka listor som försöker lära folk vart de skall
skicka sina mail (med Reply-to), det skall man få bestämma själv.

/Micce

-- 
Mikael Hedin, MSc +46 (0)8 344979 (home) +46 (0)70 5891533 (mobile)
[gpg key fingerprint = 387F A8DB DC2A 50E3 FE26  30C4 5793 29D3 C01B 2A22]Reply to: