[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: att svara listan* Jun 12 15:14 Mikael Hedin <mikael.hedin@gmx.net>:

[...]

> > On Wed, Jun 11, 2003 at 09:06:05PM +0200, Thomas wrote:
> > Så har vi det alla. Det är får att listservern inte sätter Reply-To till
> > listans adress. Detta har diskuteras förr på denna och andra listor som
> > har samma funktion. Detta är "rätt" sätt att göra det på.
>
> Tycker några.  Ett problem är då att den som vill svara privat till
> avsändaren inte kan göra det, varken med "reply" eller "reply to
> all".

Använder man en riktig MUA (i.e. Mutt) så kan man det.

> Jag tycker att man skall lära sitt mailprogram att göra "list reply".
> Om inte det går, gör en "reply to all" och ta bort privata adresser.

Använd Mutt där funktionaliteten redan finns.

> Det är IMO bara elaka listor som försöker lära folk vart de skall
> skicka sina mail (med Reply-to), det skall man få bestämma själv.

Det får du, förutsatt att du använder en vettig MUA som tillåter dig att
editera relevanta headers.

-- 
Johan Svedberg, winkle@acc.umu.se, http://www.acc.umu.se/~winkleReply to: