[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

phpMyAdmin.Antar att en del på listan använder sig av det? Jag har dock en fråga
angående när man har "vanliga" användare som bara har åtkomst till sin
egen databas. Det verkar som de på senare tid gjort om applikationen så
nu ser alla användare "alla" databaser när de loggar in, men genom att
de inte har rättigheter att göra något så kan de inte göra något dumt
med databaserna.

Men jag vill givetvis inte att de ska se alla databaser, om de ändå inte
har tillgång till dem. Hur löser man det? Förut visades bara databaser
som användaren hade tillgång till. Men nu kanske det krävs något hack,
eller någon ny konfiguration?

Jag tittade lite på db_ony, men då låser man ju alla användare för den
databasen, kanske går det att sätta någon speciell parameter i det
fältet så den bara visar "användarens" databaser?

Meningslös feature med att alla användare kan se databaser de ändå inte
kan göra något med (:


/d

-- 
... david röhr       |   o_
.. unix systems consultant | o/ /\  Solaris, AIX, HP-UX
. qbranch system management | /|_, \\  and GNU/Linux Certified.
    www.qbranch.se    /          
               `Reply to: