[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Angående Karolinas KDE 3.1RC5-paketHej!

Är det bara jag som missat något eller ingår inte kde-update-menu (och
kdm-update-menu) i paketen? De kallas av respektive menu-method
(som tillhandanhålls) och brukar ligga under /usr/bin. 

Hur ligger det till med Settings och Settings-Modules i KDE-menyn? Så
där har det inte riktigt fungerat innan.

*/ Qerub

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: