[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: Hur ändras "Video-mode" och "font" iconsoln?On Fri, 2002-12-27 at 14:34, Jan Johansson wrote:
> Jag hoppas jag inte missförstod frågan? Dessa är i alla fall de som apt
> ser på mina stable burkar.
Tja, du uppfattade den alldeles rätt. :) Jag tror att jag menade bland
de officiella bootdiskarna... Äh, det spelar ingen roll, men tack i alla
fall.

-- 
*/ Qerub

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: