[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apt-get update error> E: Error occured while processing kmtrace (NewVersion1)

Oh, jag glömde nämna att jag känner igen det där också. Då trodde jag att det hade med
en mystisk HD-krash att göra, men nu inser jag att det säkert hade med just det här
mmap-problemet att göra.

   /ClackeReply to: