[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apt-get update error> Reading Package Lists... Error!
> E: Dynamic MMap ran out of room

Precis det här felet har jag också haft. Som någon nämnde är det bara att öka på
cachestorleken. Jag har en fil 10mmap i /etc/apt.conf.d/ som innehåller:

APT::Cache-Limit 12582912;

dvs 12MB. Det räcker för mig, med marillat.fr, lite småkrafs och tre speglar på huvudträdet,
var och en med alla stable/testing/unstable. Min /var/lib/apt/lists är på 62M..

   /ClackeReply to: