[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

apt-get update errorTjena Debianer!

Jag har problem med apt-get update efter att ha lagt in en del alternativa 
källor i sources.list, så ser det ut när update lägger av mitt i processen:
--
Reading Package Lists... Error!
E: Dynamic MMap ran out of room
E: Error occured while processing kmtrace (NewVersion1)
E: Problem with MergeList 
/var/lib/apt/lists/download.uk.kde.org_pub_kde_stable_latest_Debian_woody_._Packages
E: The package lists or status file could not be parsed or opened.
--
Källorna som jag lade till kommer ifrån en annan dator där de fungerar utan 
problem. Lite frustrerande det hela för jag kan inte installera det jag 
behöver så länge.
Någon som vet vad det här kan handla om?

Hälsningar,
Helgi ÖrnReply to: