[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apt-get update error>Reading Package Lists... Error!
>E: Dynamic MMap ran out of room
[...]
>efter att ha lagt in en del alternativa källor i sources.list

Det kan nog vara så att den totala listan över paketbeskrivningarna blivit för
stor nu, så du får ändra på APT's variabel "Cache-Limit" ... klippt från
apt.conf(5):
  Cache-Limit
  APT  uses  a  fixed  size  memory mapped cache file to store the 'available'
  information. This sets the size of that cache.

Per default är värdet satt till runt 6 Mb, så du kan väl testa att öka det
till ... kanske 10 Mb, till att börja med?
Det åstakommer du genom att lägga till följande rad i /etc/apt/apt.conf:

APT::Cache-Limit 10485760;

När jag tänker efter så *tror* jag att jag fått något liknande felmeddelande
någon annan gång också tack vare av att partitionen som innehöll /var/lib/apt/
hade slut på ledigt utrymme. Men så är det väl inte? :-)

//connyReply to: