[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: MIME-avkodareOn Thu, Dec 05, 2002 at 10:17:31PM +0100, Peter Karlsson wrote:
> Hej!
> 
> Känner någon till något program jag kan köra från procmail för att
> avkoda alla base64- och qp-kodade brev som egentligen skall vara
> text/plain?

Hej. Jag skulle tro att du t.ex. vill titta på Procmail-lib[1] och på 
Pm-jamime-decode.rc[2]. Om det inte passar kanske emil[3] gör det.

1. http://pm-lib.sourceforge.net/
2. http://pm-lib.sourceforge.net/pm-lib-body.html#130
3. ftp://ftp.uu.se/pub/unix/networking/mail/emil/Reply to: