[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: DVD-brännareFredrik Persson:

> Cdrecord är väl kommandoradsbaserat? Finns det något slickt GUI?

Jag brukar köra xcdroast för att bränna cd, det använder cdrecord för
att utföra själva bränningen.

-- 
\\//
Peter - http://www.softwolves.pp.se/
  I do not read or respond to mail with HTML attachments.Reply to: