[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

MIME-avkodareHej!

Känner någon till något program jag kan köra från procmail för att
avkoda alla base64- och qp-kodade brev som egentligen skall vara
text/plain?

Att jag undrar beror på att det blir allt vanligare att skräppost
skickas som base64 och att mina skräppostfilter (bogofilter etc.) inte
hanterar base64-text. Jag vill alltså bara avkoda innehåll som är av
text/*-typ.

-- 
\\//
Peter - http://www.softwolves.pp.se/

  I do not read or respond to mail with HTML attachments.Reply to: