[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

BounceJag har stora problem med mail som bounce:ar. De mail som bounce:ar är mail
som är över 19MB, dom ligger I min queue och skickas helatiden till
mottagaren. Jag har satt bounce_size_limit = 50000 och då tycker jag att den
inte ska göra en bounce på hela 19MB mailet. Finns det något bra sätt att
fixa detta på?. Jag tillåter mina användare skicka mail som är 27MB.__N_O_R_M_A__C_O_M_M_U_N_I_C_A_T_I_O_N__
John Wall           #SYSTEM ADMINISTRATOR
031-74 88 834       #Direkt tel
john.wall@norma.se  #Mail
 
Reply to: