[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: BounceHej,

Kör du postfix? Vad säger

postconf |grep bounce

/Lars


On Thu, 17 Oct 2002, quesy wrote:

> Jag har stora problem med mail som bounce:ar. De mail som bounce:ar är mail
> som är över 19MB, dom ligger I min queue och skickas helatiden till
> mottagaren. Jag har satt bounce_size_limit = 50000 och då tycker jag att den
> inte ska göra en bounce på hela 19MB mailet. Finns det något bra sätt att
> fixa detta på?. Jag tillåter mina användare skicka mail som är 27MB.
>
>
>
> __N_O_R_M_A__C_O_M_M_U_N_I_C_A_T_I_O_N__
> John Wall           #SYSTEM ADMINISTRATOR
> 031-74 88 834       #Direkt tel
> john.wall@norma.se  #Mail
>
>
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
Reply to: