[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GUADAGNARE etc... = SPAMOn Wed, Oct 16, 2002 at 09:14:23AM +0200, Jonas Steverud wrote:
> Vilket iofs inte hade hjälpt här eftersom
> X-Spam-Status: No, hits=1.4 required=5.0
> 	tests=BALANCE_FOR_LONG_20K,CASHCASHCASH,INVALID_DATE,MLM,
> 	   PLING_PLING,RAZOR_CHECK,SIGNATURE_SHORT_DENSE,
> 	   SPAM_PHRASE_00_01,SUBJ_ALL_CAPS,SUPERLONG_LINE,X_LOOP,
> 	   X_MAILING_LIST
> 	version=2.41
> X-Spam-Level: x
Jag ser att du har en nyare version än mig.
För mig fungerade det utmärkt att filtrera bort detta.

X-Spam-Status: Yes, hits=8.7 required=5.0
tests=SUBJ_ALL_CAPS,PLING_PLING,PLING,CASHCASHCASH,
   LINE_OF_YELLING,SUPERLONG_LINE,DATE_IN_FUTURE
version=2.11

Jag vet dock inte vad som förändrats i nyare versioner.


MVH
-- 
Johnny Chadda
zeth@linux.nu
http://zeth.mypc.nu/~zeth

Attachment: pgpWQAB42DdfB.pgp
Description: PGP signature


Reply to: