[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bounce* quesy (john@unixpimp.nu) [021017 09:30]:
> Jag har stora problem med mail som bounce:ar. De mail som bounce:ar är mail
> som är över 19MB, dom ligger I min queue och skickas helatiden till
> mottagaren. Jag har satt bounce_size_limit = 50000 och då tycker jag att den
> inte ska göra en bounce på hela 19MB mailet. Finns det något bra sätt att
> fixa detta på?. Jag tillåter mina användare skicka mail som är 27MB.

de flesta mailserver tar inte emot mails som är större än
10Mbyte. Reply to: