[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GUADAGNARE etc... = SPAMOn Tue, 15 Oct 2002 [20:30],
  Fredrik Fall (frfa4867@student.uu.se) wrote:

> Kan vi bli av med spammet på nått vis?

Nej, eftersom listorna är helt öppna. Det enda du kan göra är försöka
skydda dig själv så gott som det går. Där finns det mycket man kan göra.


/d

-- 
... david röhr       |   o_
.. unix systems consultant | o/ /\  SCNA, SCSA 
. qbranch system management | /|_, \\  HPCITP, LCP Certified.
    www.qbranch.se    /          
               `Reply to: