[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SMTP-problem, relay access denied vid utskick från maillista och virtuell domän

Hej Listan,


försöker skicka mail (maillista) från en server med flera maildomäner,
men kan inte leverera mail från en av domänerna utan får meddelandet 

Oct 16 09:42:01 desk postfix/smtpd[19918]: reject: RCPT from
localhost[127.0.0.1]: 554 <anders.wallenquist@kreawit.se>: Recipient
address rejected: Relay access denied;
from=<rktest-admin@lst.kreawit.se> to=<anders.wallenquist@kreawit.se>

Mailservern tar emot och accepterar en postning till listan, men sedan
ser det ut som om mailet rejectas i respektive mailmottagares
mailserver. 

Använder postfix + mailman. 

Maildomänen är uppsatt endast med en MX-record, den finns inte i form av
PTR eller A-record i dns eg lst.kreawit.se IN MX 10 mail.xyz.se (har
testat att fejka en A-record utan resultat)

Postfix är konfigurerad för domänen och accepterar mail till denna
virtuella domän "sendmail-style" vilket innebär att domänerna listas i
parametern mydestinations = xxxxxxx. "Vanliga" mail går att skicka och
ta emot till domänen till konton som postfix känner till.

Mailman är konfigurerad för den virtuella domänen med parametern "Host
name this list prefers". Maillistor fungerar för "huvuddomänen" men inte
de virtuella.

Någon som ser vad jag gör för fel?

/Anders WReply to: