[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GUADAGNARE etc... = SPAMJohnny Chadda <zeth@linux.nu> writes:

> On Tue, Oct 15, 2002 at 09:56:10PM +0200, David Röhr wrote:
>> Nej, eftersom listorna är helt öppna. Det enda du kan göra är försöka
>> skydda dig själv så gott som det går. Där finns det mycket man kan göra.
> ...som till exempel använda Spamassassin, vilket fungerar alldeles
> utmärkt för mig.

Vilket iofs inte hade hjälpt här eftersom
X-Spam-Status: No, hits=1.4 required=5.0
	tests=BALANCE_FOR_LONG_20K,CASHCASHCASH,INVALID_DATE,MLM,
	   PLING_PLING,RAZOR_CHECK,SIGNATURE_SHORT_DENSE,
	   SPAM_PHRASE_00_01,SUBJ_ALL_CAPS,SUPERLONG_LINE,X_LOOP,
	   X_MAILING_LIST
	version=2.41
X-Spam-Level: x

Dvs., du måste ha en triggnivå på ett för att det skulle betraktas som
spam. Lite väl hårt satt...

I det här fallet skulle väl ett filter på "allt utom .com, .org och .se" 
ta ganskan mycket av det som är spam och är adresserat till listan.

-- 
(     www.dtek.chalmers.se/~d4jonas/     !   Wei Wu Wei   )
(    Meaning of U2 Lyrics, Roleplaying    ! To Do Without Do )Reply to: