[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian stånd @ Open Source RevolutionOn Wed, Oct 09, 2002 at 10:12:03AM +0200, Karl Hammar wrote:
[ .. ]
> U10 om det är någon som skulle vilja demonstrera debian på sparc.
> Om ni vill kan jag prata med Olle på Edvina så kanske vi kan ha
> montrarna bredvid varandra. Observera att uställningen bara är den
> andra dagen (On 16 Okt).

Menar du Torsdag den 17:e? 

  /Marcus

Attachment: pgphqKkhAl8_m.pgp
Description: PGP signature


Reply to: