[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian stånd @ Open Source Revolution> Jag skrev till de organisatörar av revolutionen och frågade om
> vi skulle kunna ha en debian stånd där, ock de var ganska
> entusiastiska. Jag antar att de som står där då komma att slippa
> betala 950SKR avgift för att komma in. Min erfarenhet av
> mässor är att det kan vara riktig jobbigt och kul.
> 
> vem vill hjälpa till?
> 
> För att det kan bli en jätteframgång skulle vi få ihop
> 
> - 2-3 debian-informerade personer
> - 1-2 A0 tavlor (en med en kårta över gjorden med alla debian
>  utvecklare antecknad, en med en beskrivning av debian, båda
>  finns på tyska, tyvärr i tyskland)
> - coola prylar
> - cd skrivor
> - flyers som folk kan läsa, samma text än på tavlan
> 
> de tavlor (eller poster) kan man skriva ut på de stora plotter,
> och om jag letar lite så hitta jag säkerligen de latex styles som
> man kan använda för detta. om texter är klart så kan jag skapa
> de postskript filar och skicka de vidare.
> 
> vem kan skriva ut tva sådana tavlor/poster och skicka de hit i
> tid?
> 
> vem kan skriva texten? Jag tror jag kan översätta de tyska
> texter, men någon skulle rätta resultatet i varje fall.
> 
> jag tvivlar lite grann att vi kommer att ha cd skrivor och coola
> prylar, men det går också utan de.
> 
> Har vi nåntig kul att visa? det behövs kanske inte, men det
> skulle vara bättre.
> 
> nu hoppas jag att jag står inte ensam där...

 Hej på er alla,
jag ska också ställa ut där, så jag kan inte hjälpa till i montern.
Men jag ska ha med mig en komplett debian-mirror som ni skulle kunna
installare från om ni vi demonstrera det. Jag kan ta med mig en Sun
U10 om det är någon som skulle vilja demonstrera debian på sparc.
Om ni vill kan jag prata med Olle på Edvina så kanske vi kan ha
montrarna bredvid varandra. Observera att uställningen bara är den
andra dagen (On 16 Okt).

Man diskuterar ofta uställningar på debian-events-eu@lists.debian.org
listan. Där finns ofta diskussioner om praktiska arrangemang i samband
med mässor mm.

Annonsera gärna ut debians närvaro på uställningen där, jag kan göra
det om ni vill.

När det gäller broschyren finns det en på:

Martin Schulze <joey@infodrom.org> skrev:
> Through the web:
>
>  http://cvs.infodrom.org/goodies/flyers/general/?cvsroot=debian
>
> Through anonymous CVS:
>
>  cvs -d :pserver:anonymous@cvs.infodrom.org:/var/cvs/debian login
>  [Enter]
>
>  cvs -d :pserver:anonymous@cvs.infodrom.org:/var/cvs/debian co -d flyer goodies/flyers/general
>
> No need to use it, but I'd like to keep a history of changes. :-)

Jag och era eriksson <era@iki.fi> har gjort den översättningen som
finns fn.

Peter Karlsson <peter@softwolves.pp.se> skrev:
> Andreas Schuldei:
>
> > vem vill hjälpa till?
>
> Det vore trevligt att vet var, när och hur det här sker. Det finns
> ingen info på w.d.o/events/, t.ex.
>
> > vem kan skriva texten? Jag tror jag kan översätta de tyska
> > texter, men någon skulle rätta resultatet i varje fall.
>
> Jag är van vid att översätta saker (se www.debian.org för ett exempel,
> hehe) så jag översätter gärna de texter ni behöver. Broschyren som är
> inlänkad från www.debian.org/events/material finns översatt till
> svenska, men översättningen kan nog behöva ses över (t.ex säger den att
> det finns 9½ Debianpaket (9,500) när det borde stå 9.500).

Texten är skriven i Latex. I koden står det "fler än 9\,500 paket."
och "\," betyder ett kort mellanslag, så att man får lite luft mellan
9'an och 5'an.

Alla är väldigt välkomna att bättra på texten. Skriv ihop er och kom
överens om en patch så skickar vi den till Martin Schulze.

Jag kan skriva ut broschyren om ni vill, fast då blir det bara
svart/vitt.

Hälsningar,
/Karl

-----------------------------------------------------------------------
Karl Hammar          Aspö Data      karl@kalle.csb.ki.se
Lilla Aspö 2340        0173 140 57            Nätverk
S-742 94 Östhammar      018 260 900      Datorer/Utrustning
Sweden            010 270 26 67    Linux/Unix konsulting
-----------------------------------------------------------------------Reply to: