[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian stånd @ Open Source RevolutionPeter Karlsson:
> Karl Hammar:
> 
> > Texten är skriven i Latex. I koden står det "fler än 9\,500 paket."
> > och "\," betyder ett kort mellanslag, så att man får lite luft mellan
> > 9'an och 5'an.
> 
> Ah. Jag fick för mig att \, var ett kommatecken som inte hade
> typografiska undertoner. Men ska man inte ha ett "figure space", dvs.
> ett blanksteg som är lika brett som siffrorna när man grupperar
> tusentalen med blanksteg?
> 
> (Personligen föredrar jag punkt som tusentalsseparerare.)
> 
> -- 
> \\//
> Peter - I do not read or respond to mail with HTML attachments.
...

Beror på sammanhanget. I detta fall tycker jag att '\,' är ok.

Svenska språknämndens svenska skrivreglers (Liber ISBN 47-04974-X)
punkt 161 säger:

"Stora tal som skrivs med siffror delas för tydlighetens skull upp i
tresiffriga grupper räknat från höger. Grupperna skiljs åt med
mellanrum (vid ordbehandling fast mellanrum).
3 400
123 456
1 089 210
Att skilja grupperna åt med punkt i stället för mellanrum är mindre
lämpligt, särskilt i internationella sammanhang, där punkt ibland
används som decimaltecken. I engelskan ....
 I handskrift, där mellanrummens storlek varierar, kan det dock vara
befogat att gruppera siffror med hjälp av punkt. Man kan också i vissa
sammanhang vilja sätta ut punkt för att försvåra för någon annan att
efteråt ändra ett belopp eller liknande, t.ex. på en check."

Hälsningar,
/Karl

-----------------------------------------------------------------------
Karl Hammar          Aspö Data      karl@kalle.csb.ki.se
Lilla Aspö 2340        0173 140 57            Nätverk
S-742 94 Östhammar      018 260 900      Datorer/Utrustning
Sweden            010 270 26 67    Linux/Unix konsulting
-----------------------------------------------------------------------
Reply to: