[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Fwd: Dålig fart på ftp.sunet.se]> > Eller se till att din (ip) address som resolvas till sverige.  Det finns
> > en egen klass för (500) svenska användare som _mycket_ sällan är full.
> > 
> > Vänliga hälsningar,
> >         Emil
> 
> Vad är innebörden av att en adress "resolvas till sverige"?
> 

Att den är registrerad som *.se i DNS.

   /ClackeReply to: