[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: name-servers, var: Re: Routingproblem> torsdagen den 29 augusti 2002 10.30 skrev Mikael Andersson:
> 
> > Att du först hade en nameserver som du inte kan nå, startar mozilla,
> > märker att du inte kan surfa, ändrar nameserver och märker att telnet på
> > port 80 funkar, men inte startar om mozilla, då kommer den fortfarande
> > att använda den gamla nameservern...
> 
> På tal om nameservers, så kan man ange en primär och en eller flera sekundära 
> name-servers. Varför behöver man ange flera sådana?
> Jag brukade ha 10.0.0.1 och 10.0.0.2 som nameservers, vilka nog är telias.
> Sedan installerade jag dnsmaq, för att slippa gå ut på nätet för varje 
> förfrågan, vilket faktiskt fungerar bra. Men i listan på nameservers klämde 
> jag i flera, dels telias och dels telenordias, då jag har ett 
> telenordiaabbonemang.
> 
> Det jag undrar här kanske är.
> 1) Gör det någon nytta att ha ha flera name-servers i listan
> 2) Spelar det någon roll om jag väljer telias eller telenordias name-server?
> 3) Det finns två av varje. Ska jag välja bara den ena leverantörens båda, 
> eller kanske en av varje leverantör, ha alla fyra som nu, eller kanske någon 
> annan.
> 
> Kanske något svar är givet av att jag har 2 hopp via traceroute till telias 
> name-servers, med 5ms, och 8 hopp till telenordias med 15ms.
> 
> Localhost, med dnsmasq har jag 0,15 ms till, så det borde ge snabbare 
> nameserversvar om nu inte dnsmasq i sin tur frågar andra nameservers och det 
> hela egentligen blir långsammare.
> Om det finns testprogram som kan svara på hur lång tid det tar att göra en 
> name-server lookup, så kanske det vore ett sätt att lista ut vad min maskin 
> egentligen gör och vad som är bäst.
> 
> Kanske dumma frågor, speciellt som det "fungerar". Men ibland vill jag veta 
> mer om vad jag egentligen gör, än att det fungerar.
> 
> -- Karolina
...

Namnservrarna är huvudsakligen till för att översätta mellan dns-namn
och ip-nummer. Så länge du har en namnserver som ger dig svar är allt
ok. Nu är det så att du kan inte alltid räkna med att ett en viss
namnserver svarar så det är bra att ha någon eller några i reserv.
Du kan vanligtvis ha upp till tre stycken angivna:

 $ man resolv.conf 2>/dev/null | col -b | grep -A5 '  nameserver'
	 nameserver
		Internet address (in dot notation) of a name server
		that the resolver should query. Up to MAXNS (cur
		rently 3) name servers may be listed, one per key
		word. If there are multiple servers, the resolver
		library queries them in the order listed. If no
		nameserver entries are present, the default is to
		use the name server on the local machine. (The
		algorithm used is to try a name server, and if the
		query times out, try the next, until out of name
		servers, then repeat trying all the name servers
		until a maximum number of retries are made.)

Så svar på fråga 1 är: ja
Svar på fråga 2 och 3 är:
 tag med upp till tre stycken, hellst med så få hopp mellan dig och
 dem och hellst sådana som borde ha svaren på dina dns-frågor i sin
 cache (då går det snabbare). Om det är så att du har din egen
 leverantörs namnservrar i resolv.conf och någon av dem alltid svarar
 på dina frågor och om de inte tar onödigt lång tid på sig, då finns
 det inte någon större anledning att ha med fler alternativ. Men om du
 är osäker på så kan du alltid lägga till ett tredje alternativ, prova
 den bara först och se om den ger svar på dina dns-frågor.

Hälsningar,
/Karl

-----------------------------------------------------------------------
Karl Hammar          Aspö Data      karl@kalle.csb.ki.se
Lilla Aspö 2340        0173 140 57            Nätverk
S-742 94 Östhammar      018 260 900      Datorer/Utrustning
Sweden            010 270 26 67    Linux/Unix konsulting
-----------------------------------------------------------------------
Reply to: