[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GPL-frågaOn Fri, Aug 30, 2002 at 08:44:31AM +0200, Jonas Steverud wrote:
> Fredrik Persson <frepe@bredband.net> writes:
> 
> > Jag har en fråga om GPL, jag hoppas att det finns någon som kan
> > svara även om detta inte är en GPL-mailinglista i strikt mening.
> 
> Har du kikat på GPL-FAQ:n? <URL:http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html>
> Det är inte omöjligt att din fråga finns där.
> 
> Jag hittade F&S/VAF:en själv för ett par veckor sedan genom Debian
> Weekly News och VAF:en är riktigt bra. Rekommenderas till alla. Det
> finns även testa-dig-själv-frågor "där någonstans", jag fick runt
> hälften rätt vilket jag är rätt nöjd med eftersom jag i egen mening är
> rätt kass på GPL. :-)

Länk till "the Free Software licensing quiz":
http://www.gnu.org/cgi-bin/license-quiz.cgi

/Ludde

-- 
  _   _ _ __  __  ___
 | | | | |  \|  \| __| Ludvig Omholt ................... ludde@ludde.net
 | |_| | | D | D | _|  070-310 08 71 ................. http://ludde.net/
 |___|___|__/|__/|___| ++++++ sauron: Linux 2.4.19-ac2 on an i686 ++++++

Attachment: pgpxVGw9JimJz.pgp
Description: PGP signature


Reply to: