[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

name-servers, var: Re: Routingproblemtorsdagen den 29 augusti 2002 10.30 skrev Mikael Andersson:

> Att du först hade en nameserver som du inte kan nå, startar mozilla,
> märker att du inte kan surfa, ändrar nameserver och märker att telnet på
> port 80 funkar, men inte startar om mozilla, då kommer den fortfarande
> att använda den gamla nameservern...

På tal om nameservers, så kan man ange en primär och en eller flera sekundära 
name-servers. Varför behöver man ange flera sådana?
Jag brukade ha 10.0.0.1 och 10.0.0.2 som nameservers, vilka nog är telias.
Sedan installerade jag dnsmaq, för att slippa gå ut på nätet för varje 
förfrågan, vilket faktiskt fungerar bra.  Men i listan på nameservers klämde 
jag i flera, dels telias och dels telenordias, då jag har ett 
telenordiaabbonemang.

Det jag undrar här kanske är.
1) Gör det någon nytta att ha ha flera name-servers i listan
2) Spelar det någon roll om jag väljer telias eller telenordias name-server?
3) Det finns två av varje. Ska jag välja bara den ena leverantörens båda, 
eller kanske en av varje leverantör, ha alla fyra som nu, eller kanske någon 
annan.

Kanske något svar är givet av att jag har 2 hopp via traceroute till telias 
name-servers, med 5ms, och 8 hopp till telenordias med 15ms.

Localhost, med dnsmasq har jag 0,15 ms till, så det borde ge snabbare 
nameserversvar om nu inte dnsmasq i sin tur frågar andra nameservers och det 
hela egentligen blir långsammare.
Om det finns testprogram som kan svara på hur lång tid det tar att göra en 
name-server lookup, så kanske det vore ett sätt att lista ut vad min maskin 
egentligen gör och vad som är bäst.

Kanske dumma frågor, speciellt som det "fungerar". Men ibland vill jag veta 
mer om vad jag egentligen gör, än att det fungerar.

-- KarolinaReply to: