[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Re: GPL-fråga> On Fri, Aug 30, 2002 at 08:28:26AM +0200, Fredrik Persson wrote:
> > Notera att det står "to give any third party". Det borde ju rimligen betyda 
> > att om man väljer alternativ (b) här, att skicka med ett skriftligt 
> > erbjudande om källkoden, så är man skyldig att uppfylla detta, inte enbart 
> > gentemot den som man själv givit binären, utan ÄVEN till de som personer som 
> > fått binären i andra eller tredje hand. Eller vem fan som helst egentligen, 
> > eftersom den i teorin kan spridas över hela världen.
> 
> För att vara lite verklighetsnära, hur många gånger har du skickat ett
> brev (snail-mail) och frågat om någon kan skicka källkoden via diskett
> eller cdrom? Inte gratis, utan dessutom skall du betala distributions-
> kostnaden.

Aldrig. 

Men däremot har jag här en binär här som jag har ett skriftligt erbjudande
om källkod till. (I en medföljande readme-fil.) Jag har skrivit ett email
och bett om densamma, gärna via snailmail på CD eller vad det nu kan
bli. Men motparten i fråga är ytterst omedgörlig. Jag har engagerat FSF
men de vill gärna använda mitt företags namn i sin konversation med 
företaget som är omedgörligt, och det är lite för mycket för mig. Utsätter 
gärna mig själv för kraftigt ogillande, men inte mina arbetskamrater
som inte alls är samma sorts geeks som jag.

Förresten... är det någon som är intresserad av att fajtas med det elaka 
företaget? Mot heligt löfte om att ni inte avslöjar min identitet (vilket inte heller
ska behövas) kan jag skicka ifrågavarande binärer, licenstexter och annat
via mail och så kan ni själva försöka få ut källkoden.  Om någon lyckas
tycker jag att vi lägger ut den på sourceforge el.likn. och meddelar världen.

/Fredrik Persson 

Attachment: replyAll
Description: PGP signature


Reply to: