[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Hostname...Finns det nåt praktiskt sätt att sätta hostname efter vilket dns-namn
burken får?

	/Daniel

PS När imorgon i Rålis och VAR nånstans? DS

Reply to: