[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: forwarding* Karolina Lindqvist <pgd-karolinali@algonet.se> [020827 13:40]:
> Efter allt det här har jag nog mer eller mindre bestämt mig för att sätta up 
> en (publik) Wiki, där jag kan skriva in alla saker jag kommer på och hur man 
> konfigurerar debian. (på svenska). Eventuellt kan #debian.se användas, men 
> jag vet inte vem som är ansvarig för den och om den lämpar sig. 

Hej Karolina, 

Jag är en "ansvarig" för #debian.se:s hemsida http://se.debian.net/. 
Du är mer än varmt välkommen att använda denna Wiki om du så önskar. 
Jag ser det som en fördel att ha så mycket svensk 
inofficiell-debian-information som möjligt på samma ställe då det
uderlättar för den som behöver hjälp.
Jag tror att vi har kommit en bit på vägen med #debian.se:s Wiki.

Besök oss gärna på IRC: #debian.se på irc.freenode.net (fd OpenProjects)
Eller på webben: http://se.debian.net/

-- 
 .''`. Fredrik Steen, stone@debian.org
: :' : 2CD6 C838 BE77 795F 5EF1  3E5B DA91 EE7B A58E 164
`. `'  http://www.stone.nu/
  `--  http://www.debian.org/

Attachment: pgpR8cFuy28ib.pgp
Description: PGP signature


Reply to: