[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

forwardingHär är något som jag försökt lista ut, 

Jag har en dator A som ligger via ADSL-bredband, via ppp.

Jag har en annan dator B som ligger mot den datorn på ett lokalt nätverk. Nu 
vill jag helt enkelt att alla IP-adresser, förutom de lokala, ska 
vidarebefordras till från B till A. Enkelt?

Det här började som en fråga, hur gör jag det, men efter mycket, mycket 
mixtrande lyckades jag hitta de hemliga kommandona för att få det att 
fungera, så frågan blir istället hur jag talar om för debian att jag vill 
göra följande automatiskt när jag bootar, eller kanske när ppp-länken kommer 
upp. Jag kan naturligtvis (förhoppningsvis) lägga in kommandona i 
/etc/ppp/ip-up, men är det verkligen så man ska göra? Ibland gör jag saker 
för att få det att fungera, men så har debian en annan åsikt och något slutar 
fungera senare när man som minst anar det. I det här fallet finns ju risken 
för säkerhetshål också.

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE

Den sista var ju helt logisk. :-)
Jag fattar inte mer av det utom att det faktiskt löser problemet. 

-- Karolina
Reply to: