[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Apache-ssl -> var för snabbKom ihåg att om du vill använda dig av index.php sidor måste detta också anges 
i konfigfilen.

Ex.
DirectoryIndex index.php index.php4 index.phtml index.html...

/anders

Citerar Patrik Nordlund <me99pnd@ing.umu.se>:

> Jag var lite snabb där...
> DET FUNGERAR!
> 
> Tack
> /Patrik
> 
> 
> ----- Original Message -----
> From: "Peter Mathiasson" <peter@mathiasson.nu>
> To: <debian-user-swedish@lists.debian.org>
> Sent: Thursday, August 22, 2002 10:39 AM
> Subject: Re: Apache-ssl
> 
> 
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
> 
> 
-------------------------------------------------
This mail sent through IMP: http://horde.org/imp/Reply to: