[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Apache-sslOn Thu, Aug 22, 2002 at 10:20:29AM +0200, Patrik Nordlund wrote:
> Nåja, jag har installerat bland annat : Apache, PHP4, mySQL, PHP4-mysql samt
> Apache-ssl.
> Allt fungerar klockrent...NÄSTAN
> problemet ligger i de 'säkra' sidorna. Om jag ansluter till mina webbsidor
> med https över port 443 går det helt enligt plan... så länge jag bara
> besöker html-sidor.
> Så fort jag försöker se en .php-sida så tror webbläsaren att jag ska ladda
> ner filen?!
> 
> Vad är det som är fel?
> Var ska jag  börja nysta?

Om du använder apache-ssl paketet (till skillnad från mod_ssl) så har
den en egen konfigurations fil (httpd.conf) i /etc/apache-ssl eller så.
Se till att du laddar php4 modulen (LoadModule ...)

-- 
Peter Mathiasson, peter at mathiasson dot nu, http://www.mathiasson.nu
GPG Fingerprint: A9A7 F8F6 9821 F415 B066 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228

Attachment: pgpJswbSO64fv.pgp
Description: PGP signature


Reply to: