[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Förlåt!On Wed, Aug 21, 2002 at 12:44:01AM +0200, Bengt-Erik Johansson wrote:
> Jag trodde det här var en lista där man kunde ställa frågor om debian
> relaterade saker.

Helt klart är det det, och det finns en massa bra tips om hur man skall
skriva frågor riktad år en rekniskt orienterad grupp utan att göra
"bort" sig eller bli ovän men någon. Några grundsatser är, aldrid skicka
HTML mail. Skicka så mycket relenvant information du kan komma på,
beskriv (i detalj speciellt vad du får för rekation av datorn allt du
gjort.) Om det kan vara relevantr lägg med, eller en länk till berörda
config filer, (ofta är det någon, liten detalj i desa som missats.)

Kom alltid ihåg att man comman(1) eller likande är bra svar. Det säger
att i debn texten finns svaret på din fråga. Om du inte fårstår något ur
den man eller hur man skulle kunna anväda det för att lösa dirr problem
läs man sidan en gång till (hela man sidan) och ställ en fråga om
tolkning av man sidan eller kansek hur detta har men ditt problem att
göra. Alternatid om man sidan innehåller något t.ex. hur en config fil
skal se ut, jämför och tolka, går det inte, skicka med config fil, och
jag har nu läst man command(1) det bidde denna config men jag kan
fortfarande inte få det att fungera. (Det visar att du riktigt har
försökt, och sådant är alltid bra :)

> Men tydligen så är det en lista för kommunisthat och förlöjligande av
> människor som söker kunskap. Så demokratiskt????
> Jag trodde sånt bara förekom på MUF's site.

Politik kan vi ta någon annanstanns, att dra upp detta här skadar bara
folks rykte. Du startade men en dålig fråga att hålla liv i flames och
OT trådar hjälper knappast att hålla rycket uppe.

> Ursäkta att jag inte formulerade frågan bättre i stressen att få igång
> burken.....

Tänk då mer nästa gång, ju bättre frågor dästå bättre svar.

> Ber än en gång om ursäkt att jag använde jobbmailen när jag skickade ut frågan
> och startade den här debatten.

Tänk alltid två gånger extra när du använder jobb, företag, förening
mail. Hur gärna du än vill vara privat kommer ditt namn att förknippas
med företaget. En newbee fråga får ett parti säger hur man än vill att
de inte kan något on teknink. På samma sätt som en allmän newbe fråga om
hur man lägger in telefon nummer på sin telefon får en av telefon
tillverkana stör deras rykte. (Jag tänker en extra gång när jag har
denna signatur, efter som det pekat på min anställning och det jag säger
påverkar tankarna om det företaget. I detta trota att jag bra är en
vanlig arbetarslav...)

/ Balp
-- 
   o_  Anders Arnholm,        HiQ - Consultant
 o/ /\  anders@arnholm.nu       Phone : +46-703-160969
/|_, \\  http://anders.arnholm.nu/   http://www.hiq.se
/
`

Attachment: pgpEFlvCjBhQQ.pgp
Description: PGP signature


Reply to: