[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: APM och Kernel.On Tue, Aug 20, 2002 at 10:28:45PM +0200, Tommy Dugandzic wrote:
> On Tue, 20 Aug 2002, David Bertilsson wrote:
> 
> > Vet du bara vad dina devices heter och vad du behöver i din kernel så är det lätt..
> 
> Så det finns alltså inget sätt att behålla den nuvarande konfigurationen 
> och bara lägga till apm-stöd, för att därefter kompilera och installera 
> den nya kerneln?

Debians default kernel har apm stödet som en modul (apm).

-- 
Peter Mathiasson, peter at mathiasson dot nu, http://www.mathiasson.nu
GPG Fingerprint: A9A7 F8F6 9821 F415 B066 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228

Attachment: pgpOGCPJDEhO2.pgp
Description: PGP signature


Reply to: