[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Förlåt!ispell?  Men du jobbar ju med teknik förstås... ;-)

-- 
Mikael Hedin, MSc +46 (0)8 344979 (home) +46 (0)70 5891533 (mobile)
[gpg key fingerprint = 387F A8DB DC2A 50E3 FE26  30C4 5793 29D3 C01B 2A22]

Vad skall du med bil och villa
När du mår så jävla illa
     Peps Persson '75

bomb [Hello to all my fans in domestic surveillance] Serbian Vince
Foster Ron Brown encryption Ruby Ridge counter-intelligence Albania
Delta Force Waco, Texas assassination Panama NSA David John OatesReply to: