[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Trevnad: Re: Fw: [OT, Flamebait] Re: prob med XMartin Samuelsson wrote:
> On Tue, Aug 20, 2002 at 11:08:00PM +0200, Bengt-Erik Johansson wrote:
> > Får man sådana svar som du Martin skriver, så kommer inte jag iallafall att rekomendera folk och köra debian, där man får spydiga kommentarer när man försöker få hjälp.
> 
> Frågan om listan ska vara ett supportforum eller inte har varit uppe
> förut.
> 
> Min åsikt är att en del frågor hör hemma, men att kvalitén på dem bör
> hålla en del klass.
> 
> Din gjorde det inte & som man frågar får man svar.
>

[ klippt: quotes + politisk svada ]

Snälla du :

Visst är det valtider, men måste du för den skull sabba 
svenska debianlistan med ovidkommande kommentarer om
politiska åsikter. 

Visst, Open Source och Debian innebär i viss mån ett
ställningstagande, men det handlar i mitt tycke _väldigt_
_lite_ om svensk partipolitik, eller ens Europeisk sådan.

Att skriva [OT Flamebite]  är faktiskt ingen ursäkt
för att skapa otrevnad och obehag på en debianlista. 

> (Ja, givetvis påverkade din avsändaradress mitt svar. Hade du skickat
> från den adressen du använde nu sist så hade jag nog bara suckat lätt &
> tagit bort brevet direkt utan att svara alls.)

Det är faktiskt helt _ok_ att _inte_ svara folk som i ens 
eget tycke (och kanske andras) förefaller ha begränsad EQ.  

Vi är många, och _mycket_ olika människor som använder 
Debian på ett eller annat sätt. 

Snälla, försök att _åtminstone_ förhålla dig _lika_ 
civilicerad som du antagligen skulle göra om du t ex står 
med andra okända och väntar på en buss, och upptäcker att 
någon i busskön har en _ovanlig_ politisk nålbricka fäst 
vid sitt rockslag, och i övrigt oxå kanske klär sig 
annorlunda. I mitt tycke är Svenska Debianlistan _lika_ lite 
någons privata revir som just en busshållplats.
 
Vänligen

/Daniel.2   Reply to: