[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: APM och Kernel.On Tue, Aug 20, 2002 at 10:28:45PM +0200, Tommy Dugandzic wrote:
> On Tue, 20 Aug 2002, David Bertilsson wrote:
> 
> > Vet du bara vad dina devices heter och vad du behöver i din kernel så är det lätt..
> 
> Så det finns alltså inget sätt att behålla den nuvarande konfigurationen 
> och bara lägga till apm-stöd, för att därefter kompilera och installera 
> den nya kerneln?

Ifall du installerat din kernel på rätt sätt, som ett debianpaket, så
finns konfigurationsfilen i /boot/

Till exempel:

lura% dpkg -L "kernel-image-2.4.17-xfs"|grep config
/boot/config-2.4.17-xfs

Alltså är det bara att kopiera /boot/config-VERSION till
/usr/src/kernel-source-NYVERSION/.config & köra make config som vanligt.

Kommandot make-kpkg ifrån paketet kernel-package är lämpligt att använda för
att skapa egna debian-paket av när man kompilerar en kärna själv. Mycket
trevligt & användbart.
--
/MartinReply to: