[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: APM och Kernel.Vet du bara vad dina devices heter och vad du behöver i din kernel så är det lätt..

sen är det bara t.ex:

$ make dep bzImage
$ cp arch/i386/boot/bzImage /boot
(editera /etc/lilo.conf typ:
image=/boot/bzImage
	label=Linux
	read-only
image=/vmlinuz
	label=LinuxOLD
	read-only
	optional
)
och sen köra:
$ lilo
och sen en reboot.

$ = ifrån shell då =)

//EsaiaReply to: